за насуслуги   цениклиенти новини контакт

  Определянето на цена за обслужване на фирма е строго индивидуално,

  поради обема на работа/ обработка на документи, персонал/, дали  

  фирмата е на ПАТЕНТ или е регистрирана по ЗДД С, месечно или  

  годишно ще се обслужва.

  Цeните са ориентировъчни :

  1. Такса за обслужване на фирма на ПАТЕНТ месечно е : от 50 - 100 лв.

  2. Такса за обслужване на фирма регистрирана по ЗДДС, която има до 100 фактури месечно и до 5 човека персонал е от 150 - 200 лв.

  3.  Такса за обслужване на фирма регистрирана по ЗДДС, която има над 100 фактури месечно и над 5 човека персонал е от 200 лв.  нагоре съобразно с дейността на фирмата.

 

 

за насуслуги  цени клиенти новини контакт